• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Elżbiety, Marka i Pauli
wtorek, 18 czerwca 2019
12.01.2019
Zawodowy strzał w 10!

Szkoła techniczna szkołą pozytywnego wyboru!

Zawodowy strzał w 10!” to inicjatywa dyrektorów wałbrzyskich szkół technicznych i branżowych: Zespołu Szkół nr 5, Zespołu Szkół nr 7 i Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk”. Wydarzenie spotkało się z aprobatą Biura Edukacji i Wychowania oraz zyskało Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

Zmiany w przepisach oświatowych budzą niepokój wśród rodziców „Jaką szkołę wybrać, czy będą miejsca w tej szkole dla mojego dziecka?” Obawy wynikają z faktu, że wiedza rodziców na temat wprowadzonych zmian jest znikoma, a przecież w nadchodzącym roku szkolnym 2019/2020 w rekrutacji do klas pierwszych wezmą udział uczniowie zarówno trzeciej klasy gimnazjum, jak i ósmej klasy szkoły podstawowej. Z tego powodu „Zawodowy strzał w 10!” ma za zadanie upowszechnianie wiedzy na temat reformy oświaty, nowych kierunków i możliwości kształcenia w Wałbrzychu oraz przekonania wszystkich zaniepokojonych rodziców, że wybór szkoły kształcącej w konkretnym zawodzie to WYBÓR POZYTYWNY .

„Zawodowy strzał w 10!” rozpocznie się konferencją w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu, która odbędzie się w dniu 22 stycznia 2019 r., o godzinie 16.00. Uczestnikami konferencji będą dyrektorzy szkół podstawowych, doradcy zawodowi, przedstawiciele pracodawców i instytucji rynku pracy. Dyrektorzy wałbrzyskich szkół technicznych przedstawią założenia reformy, możliwości współpracy z pracodawcami, nowoczesne kierunki kształcenia oraz harmonogram dalszych działań.

Jeśli jesteś PRACODAWCĄ i chcesz pozyskać przyszłych pracowników, mieć wpływ na kierunki kształcenia w naszym mieście, współtworzyć wałbrzyską oświatę organizując praktyki zawodowe, nie możesz ominąć tego wydarzenia!

Jeśli jesteś RODZICEM i chcesz świadomie i wspólnie z dzieckiem kształtować jego przyszłość i zapewnić mu wykształcenie poszukiwane na rynku pracy, musisz w tym dniu być z nami!

Jeśli jesteś WYCHOWAWCĄ klas gimnazjalnych lub ósmej klasy szkoły podstawowej i czujesz potrzebę uzupełnienia swojej wiedzy w zakresie reformy edukacji i tego co oferują wałbrzyskie szkoły twoim uczniom i co daje wybór szkoły kształcącej w konkretnym zawodzie, przyjdź i wesprzyj nasze działanie!

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter