• Czeski
 • Angielski
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Polski
Imieniny: Elżbiety, Marka i Pauli
wtorek, 18 czerwca 2019
08.01.2019
W Wałbrzychu coraz bezpieczniej.

Zastępoca Prezydenta Miasta Wałbrzycha, dr Sylwia Bielawska wzieła udział w odprawie podczas której Policjanci podsumowali ostatnie 12 miesięcy swojej pracy.  7 stycznia 2019 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu odbyła się odprawa służbowa podsumowująca działania wałbrzyskich policjantów w roku 2018. W spotkaniu udział wziął Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński.

W 2018 roku na terenie powiatu wałbrzyskiego odnotowano ogółem 3292 zdarzenia. Dzięki skutecznej pracy funkcjonariuszy po raz kolejny ograniczona została ilość przestępstw najbardziej uciążliwych dla mieszkańców naszego powiatu: z 1254 na 1185. Podczas odprawy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu nadkom. Rafał Siczek opowiedział o realizacji w poprzednim roku zadań przez funkcjonariuszy prewencji oraz ruchu drogowego. To między innymi działania z zakresu: „Dzielnicowy bliżej nas”, „Drugstop”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczny Wałbrzyszanin”, „Bezpieczne Ferie”, czy też znakowanie rowerów, a także cykliczne akcje wpływające na poprawę bezpieczeństwa na drogach:  „Pieszy i rowerzysta”, Eliminowanie agresywnych zachowań na drodze”, „Trzeźwy poranek” i „Czerwone światło”. 

Nadkom. Rafał Siczek przedstawił także kilka przykładów interwencji, podczas których policjanci uratowali życie innym osobom oraz opowiedział o wielu pozytywnie zakończonych poszukiwaniach osób zaginionych. W tym miejscu dodał, że wszystko to możliwe było dzięki bardzo dobrej współpracy między innymi ze służbami takimi jak Straż Pożarna oraz Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. W przemówieniu nie zabrakło informacji o imprezach masowych, podczas których w poprzednim roku policjanci nie odnotowali żadnych poważnych incydentów. Komendant podkreślił, że na drogach Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego w zeszłym roku doszło do 41 wypadków mniej, niż w poprzednim roku (ze 174 w 2017 do 133 w 2018 roku), a codzienna służba ukierunkowana na bezpieczeństwo mieszkańców pozwoliła wyeliminować z dróg 368 kierujących będących pod wpływem alkoholu.

Wyniki pracy policjantów kryminalnych oraz priorytety na najbliższy rok dla całej jednostki przedstawił natomiast p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu kom. Krzysztof Lewandowski. Komendant wspomniał, że od 2014 roku systematycznie spada liczba przestępstw, a co za tym idzie, w jednostce prowadzonych jest mniej postępowań przygotowawczych. W 2014 roku wszczęć takich było aż 2049, a w 2018 już tylko 1128. Z roku na rok jesteśmy także skuteczniejsi. W 2018 roku poziom wykrywalności przestępstw kryminalnych osiągnął 84,2 %. To o blisko 2 % wyższy poziom, niż w poprzednich 12 miesiącach. W zeszłym roku wałbrzyscy policjanci zabezpieczyli także mienie sprawców przestępstw o wartości ponad 2 mln złotych. W 2016 roku była to wartość blisko 10-krotnie mniejsza. Dzięki profesjonalnej i skutecznej pracy operacyjnej policjanci kryminalni zdjęli także z czarnego rynku ponad 18 kilogramów narkotyków, co stanowi ponad 60 tysięcy porcji nielegalnych substancji oraz zatrzymali sprawców kradzieży luksusowych samochodów. 

Priorytety w zakresie służby kryminalnej:

 • Utrzymanie wysokiej wykrywalności w 7 wybranych kategoriach przestępstw, poprawa w zakresie przestępczości kradzieży pojazdów oraz uszkodzeń mienia,
 • Utrzymanie wysokiej skuteczności w zakresie mienia zabezpieczonego osobom podejrzanym w postępowaniach prowadzonych przez Policję,
 • Utrzymanie wysokiej skuteczności w zakresie poszukiwania osób zaginionych oraz poprawa skuteczności w zakresie poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania zwłaszcza poszukiwanych Listami Gończymi,
 • Kontynuacja działań w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej.

Priorytety w zakresie służby prewencyjnej:

 • Kontynuacja działań w zakresie podwyższenia poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez ukierunkowanie działań na niechronionych uczestników oraz zwalczanie agresywnych zachowań na drogach,
 • Dążenie do poprawy profesjonalizmu służb dyżurnych i zapewnienie szybszej reakcji na zdarzenia zaistniałe na terenie miasta i powiatu,
 • Działania prewencyjne ukierunkowane na ochronę osób starszych nieporadnych życiowo oraz narażonych na przemoc w miejscu zamieszkania,
 • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa dla lokalnej społeczności. Trafnie zdiagnozowane przez policjantów zagrożenia wskazane przez lokalną społeczność oraz ich szybka eliminacja realnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa w naszym powiecie. Wiemy już, że narzędzie jakim jest KMZB spełnia swoje zadanie, dlatego dalej będziemy popularyzować ją wśród mieszkańców.

Priorytety w zakresie logistyki:

 • Przygotowanie zmian struktury organizacyjnej KP I i KP V w Wałbrzychu, aby były gotowe do funkcjonowania w ramach jednej jednostki organizacyjnej w nowo budowanym obiekcie,
 • Modernizacja wejścia do budynku Komendy Miejskiej przy ul. Mazowieckiej i przystosowania go do wymogów dla osób starszych  oraz niepełnosprawnych,
 • Modernizacja obiektu Komisariatu Policji  w Głuszycy przy udziale środków rządowych i samorządowych,
 • Współpraca z lokalnymi samorządami w zakresie współfinansowania zakupu pojazdów służbowych i sprzętu.

W odprawie udział wzięli także zaproszeni goście: Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu  nadinsp. Tomasz Trawiński, Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Zieliński, Prezes Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Magdalena Mroczkowska, Prokurator Rejonowy w Wałbrzychu Marcin Witkowski, samorządowcy gmin powiatu wałbrzyskiego oraz kadra kierownicza Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter