• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Benedykta, Kariny i Olgi
sobota, 11 lipca 2020
28.11.2019
Stypendia Prezydenta Miasta
W Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia kilkudziesięciu wspaniałych młodych ludzi otrzymało z rąk Zastępcy Prezydenta dr Sylwii Bielawskiej Stypendia Prezydenta Miasta Wałbrzycha. 

Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce przyznane zostały uczniom szkół podstawowych, byłych oddziałów gimnazjalnych, uczniom szkół ponadpodstawowych ogólnokształcących oraz szkół ponadpodstawowych zawodowych na podstawie Uchwały Nr LVIII/731/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 lipca 2018 r. Stypendia dla studentów za osiąganie wysokich wyników w nauce dla studentów jednolitych studiów magisterskich oraz studiów I lub II stopnia w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach mających siedzibę lub filię w Wałbrzychu przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XVIII/151/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 września 2011 r. Podczas uroczystości wystąpił Chór „KANTORES” działający przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu.

Wysokość stypendium:
Uczniowie szkół podstawowych 150 zł/miesiąc
Uczniowie gimnazjum 200 zł/miesiąc
Uczniowie szkół średnich 250 zł/miesiąc
Studenci 450 lub 550 zł/miesiąc (w zależności od wyników)


Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter