• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Alfreda, Maksymiliana i Selmy
piątek, 14 sierpnia 2020
10.02.2020
Prezydent Roman Szełemej w Brukseli

Tematem spotkania w konferencji zorganizowanej przez Komisję Europejską w Brukseli były doświadczenia z funkcjonowania Polityki Spójności oraz możliwości wykorzystania środków w nowej Perspektywie Finansowej UE 2021-27. Wzięli w niej udział przedstawiciele regionów, organizacji pozarządowych, samorządów i ośrodków akademickich.

Zaproszenie Prezydenta Wałbrzycha była następstwem powszechnego uznania dla ZIT-u Aglomeracji Wałbrzyskiej, wskazywanego w UE jako przykład mądrego, skutecznego i akceptowanego przez obywateli sposobu wykorzystania środków z polityki spójności. Znalazło to odzwierciedlenie podczas konferencji - AW przedstawiano jako modelowy przykład przygotowania ważnych projektów, które poprzedził dialog, konsultacje i dyskusje w różnych środowiskach.

Prezentacja Prezydenta, pod obecność przedstawicieli KE, ministrów rządów i prezydencji chorwackiej, dotyczyła praktycznych doświadczeń z perspektywy samorządowca. Roman Szełemej omówił wspólną drogę jaką gminy skupione wokół Wałbrzycha pokonały od 2012 roku oraz pomysły na dalszy rozwój Aglomeracji ze szczególnym uwzględnieniem projektu Sudety 2030 oraz Just Transition.

W obradach wśród około 500 uczestników wzięła udział delegacja Urzędu Miejskiego we Wrocławiu wraz z Marszałkiem Grzegorzem Macko. Wspólnym staraniem, także dzięki polskiej delegacji pracującej w KE, udało się doprowadzić do cennego, kuluarowego spotkania z komisarz Elisą Ferreirą. Tematem intensywnej, 40-minutowej rozmowy był udział Dolnego Śląska w projekcie Just Transition z uwzględnieniem podziału województwa na część północą i południową o znacznie niższym poziomie rozwoju. Priorytetowe potraktowanie południa objętego strategią Sudety 2030 argumentowano m.in. degradacją środowiska i stratami poniesionymi na etapie transformacji ustrojowej.

Pani Komisarz wskazała, że KE będzie wspierać propozycję ujęcia Dolnego Śląska w Just Transition, ale ostateczna decyzja należy też do strony rządowej. Zaproszenie na Dolny Śląsk przyjęła z życzliwością.

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter