• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Benedykta, Kariny i Olgi
sobota, 11 lipca 2020
rewitalizacja
15.06.2020
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 15 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 802) zawiadamiam, że w dniach od 22 czerwca 2020 roku do 21 lipca 2020 roku zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025.

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter