• Česky
  • Anglicky
  • Francouzsky
  • Německy
  • Polsky
Name-day: Michaliny, Michała a Piotra
Sobota, 19 Říjen 2019
Charakterystyka organizacji pozarządowych

Współpraca pomiędzy władzami samorządowymi, mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ma już ponad 20-letnią tradycję. W tym czasie wypracowano wiele ciekawych i skutecznych rozwiązań. Wiele zjawisk społecznych, gospodarczych, z jakimi mamy do czynienia w ostatnich latach, wskazuje na istnienie realnej potrzeby dzielenia się wiedzą o tym, jak mieszkańcy, organizacje pozarządowe i inne podmioty pożytku publicznego, mogą i rzeczywiście angażują się w życie swojej wspólnoty samorządowej.

Należy zatem odpowiedzieć na pytanie:

Jakie metody współpracy w samorządzie okazują się lub mogą okazać się najefektywniejsze i godne naśladownictwa?.

Przedstawiamy krótka charakterystykę organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczności lokalnych.

PLIK DO POBRANIA:

Odeslání snímku, výhru
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter